סיפורי הצלחה של חולים וסובלים שטופלו בשיטת הפסיכוקינזיס של אורן זריף